Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 13 lutego 2019
  • 16 lutego 2019

Mniej odpadów na składowiskach i więcej energii odnawialnej

Miasto będzie pozyskiwać i przetwarzać jeszcze więcej bioodpadów niż dotychczas. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie istniejącej już instalacji fermentacji, o dodatkowy moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych, w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. 12 lutego MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. zawarła w tej sprawie stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Tychy usprawniają gospodarkę odpadami
Tychy usprawniają gospodarkę odpadami - 12.02.2019 · fot.


Projekt „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach” został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Umowę w tej sprawie podpisał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezes MASTER Odpady i Energia sp. z o.o. Mieczysław Podmokły i wiceprezes Krzysztof Setlak.

- Projekt, który dziś podpisaliśmy, ma podwójnie pozytywne skutki - pierwszy to efekt ekologiczny, jaki odczują mieszkańcy i środowisko dzięki lepszej segregacji odpadów. Drugi to ekonomiczny - rozbudowa instalacji umożliwi produkcję energii odnawialnej z wykorzystaniem m.in. bioodpadów. To realne korzyści, które odczują mieszkańcy Tychów oraz ośmiu gmin, które korzystają z usług zakładu. Samorządy wyraźnie sygnalizują nam potrzebę inwestycji w ochronie środowiska. W tym samym kierunku zmierzają działania Zarządu Województwa i zarazem działania w ramach RPO. Ochrona środowiska to dla nas priorytet - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Tychy usprawniają gospodarkę odpadami
Tychy usprawniają gospodarkę odpadami - 12.02.2019 · fot.


Przedsięwzięcie planowane w ramach projektu polega na rozbudowie instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach eksploatowanego przez MASTER - Odpady i Energia sp. z o.o. Projekt obejmuje budowę hali oraz instalację modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych w celu umożliwienia poddawania czystej frakcji biodegradowalnej (odpadów kuchennych, mokrych) do istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych w procesie fermentacji beztlenowej. Inwestycja ma na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów w zakładzie, w szczególności odpadów biodegradowalnych, a przy tym umożliwi produkcję energii odnawialnej poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów.

Prezes Mieczysław Podmokły podkreślił, że w 8 gminach produkuje się 94 tys. ton odpadów rocznie. - Zakład jest do tego przygotowany - powiedział. Dzięki rozbudowie instalacji fermentacji większość z nich zostanie przetworzona zamiast trafić na składowiska odpadów i obciążać środowisko naturalne.

Całość inwestycji jest szacowana na kwotę 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WSL to 4,1 mln zł. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w IV kwartale 2020 roku. Instalacja ma służyć ośmiu gminom zamieszkanym przez 200 tys. osób.

Tychy usprawniają gospodarkę odpadami
Tychy usprawniają gospodarkę odpadami - 12.02.2019 · fot.


Warto przypomnieć, że rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z definicją z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Dotychczasowe regulacje prawne w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji wskazywały na konieczność objęcia selektywnym zbieraniem i przetwarzaniem co najmniej odpadów zielonych, natomiast rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania o odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, nie było obowiązkiem. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy, Urząd Marszałkowski

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA