Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 17 stycznia 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach podsumował 2018 roku

Aktywizacja zawodowa 614 osób bezrobotnych, zatrudnienie 6538 cudzoziemców oraz 10067 ofert pracy na wolne stanowiska pracy - tak w liczbach prezentuje się 2018 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • 614 osób bezrobotnych skorzystało z programów aktywizacji zawodowej w 2018 roku
 • powstało 116 nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy wsparciu finansowym z urzędu pracy
 • o efektywności realizowanych form pomocy świadczy wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony po zakończeniu udziału w programach aktywizacji zawodowej, który za 2017 rok wyniósł 83,39%


Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • 434 pracowników i przedsiębiorców skorzystało z możliwości udziału w kształceniu zawodowym finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ze środków z KFS.


Zatrudnienie cudzoziemców
 • Zarejestrowano 6538 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z czego w przeważającej większości dla obywateli Ukrainy.


Liczba zgłoszonych miejsc pracy
 • Do PUP Tychy wpłynęło 10067 ofert pracy na wolne stanowiska pracy


Bezrobocie w liczbach
 • Liczba osób bezrobotnych na koniec 2018 roku wyniosła - 2153 osoby w tym 1241 kobiet
 • 21,6% osób bezrobotnych na koniec roku posiadało prawo do zasiłku z tytułu bezrobocia


Realizowane programy
 • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" program współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO
 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim" program współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER
 • „Work for Job - przez praktykę do pracy" program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii w ramach projektu CZAS NA STAŻ — granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER „Trafny Wybór" - program planowania kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących
 • „Praca dla Seniora" — program aktywizacji zawodowej seniorów
 • "Jak szukać pracy" - kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej realizowane w ramach programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

BM / tychy.info, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA