Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 13 stycznia 2019

PZPN nałożył karę pieniężną na GKS Tychy. Klub ma zapłacić 20 tys. zł

Początkiem stycznia Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, iż przeanalizowała złożone przez Kluby Fortuna 1 liga dokumenty z zakresu kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego. Na podstawie zebranych danych podjęła decyzję o nałożeniu kary pieniężnej dla GKS Tychy.

Komisja ds. Licencji Klubowych uznała, że 15 klubów Fortuna 1 ligi spełniło wymagania kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019. Jednak w stosunku do trzech Klubów, w tym także GKS Tychy, Komisja podjęła decyzje o nałożeniu sankcji.

- W stosunku do GKS Tychy Komisja postanowiła na podstawie pkt. 5.4.1.2 lit. e w związku z pkt. 10.11.1 ust.3 nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 20000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 - czytamy na stronie PZPN.

Dla wyjaśnienia cytujemy odpowiednie fragmenty podręcznika licencyjnego:

Kryterium F.09 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników których termin płatności upłynął włącznie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny oraz z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, wydanych do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.


5.4.1.2.
Niespełnienie przez Wnioskodawcę/Licencjobiorcę lub wystąpienie w trakcie sezonu sytuacji, powodującej niespełnienie jednego z kryteriów A (dotyczy to wyłącznie Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN) lub kryteriów B lub naruszenie dyscypliny Procesu Licencyjnego, powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN poprzez:
e) karę pieniężną (w kwocie od 1000 PLN do 200000 PLN) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji.


10.11.1 Licencjodawca może odstąpić od nałożenia sankcji o której mowa w ustępie 2. powyżej, tylko w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie uregulował zobowiązań wynikających z przedmiotowego kryterium do dnia 30 listopada roku kalendarzowego w którym rozpoczął się Sezon Licencyjny, ale uregulował je przed pierwszym posiedzeniem Komisji na którym analizowane będą dane z zakresu Kryterium F.09, jednakże w każdym takim przypadku Klub podlegać będzie sankcji regulaminowej określonej w pkt. 5.4.1.2. e) Podręcznika Licencyjnego w wysokości nie niższej niż 20000 PLN


O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika spółki Tyski Sport S.A. - Złożyliśmy odwołanie od decyzji komisji licencyjnej PZPN. Nie zgadzamy się z zapadłym orzeczeniem przedstawionym w piśmie, ponieważ w ocenie klubu nie dopuściliśmy się naruszenia kryteriów podręcznika licencyjnego. Złożyliśmy bardzo wyczerpujące uzasadnienie składające się z kilku stron i załączników. W naszej ocenie klub dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. W tej chwili czekamy na ostateczną decyzję komisji - mówi Krzysztof Trzosek.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA