tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 6 czerwca 2018

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne - co lepsze na wyjazd do Chorwacji?

Artykuł sponsorowany:

Chociaż na terenie Chorwacji możliwe jest korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), to jednak dokument ten nie zapewnia stuprocentowej ochrony w przeciwieństwie do indywidualnej polisy turystycznej. Jak zatem najlepiej ubezpieczyć się, decydując się na wyjazd na Bałkany?

Linkhouse


Chorwacja jest krajem przyciągającym każdego roku tysiące osób zza granicy ze względu na swoje liczne atrakcje turystyczne. Jest to świetne miejsce do spędzenia urlopu i to bez względu na porę roku. Niezależnie od tego, czy chodzi o weekendową wycieczkę do tego kraju czy też o dłuższy pobyt wakacyjny, konieczne jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo.

Najważniejsze informacje o EKUZ na wakacyjnapolisa.pl

Jako, że Chorwacja jest członkiem UE, polscy turyści mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania czy wypadku. Wystarczy wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, co jest całkowicie darmowe i dostępne dla każdego ubezpieczonego w NFZ obywatela RP. Chociaż rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami dla turysty, to jednak ma także swoje wady. Prawda jest taka, że posiadanie wyłącznie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zwrotnego nie daje pełnej ochrony, a więc nie jest wystarczającym dokumentem do komfortowego podróżowania po Chorwacji.

Trzeba bowiem liczyć się z tym, że zgodnie z obowiązującymi w Chorwacji przepisami, nawet posiadacze karty EKUZ muszą zapłacić z własnej kieszeni za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, leczenie stomatologiczne oraz częściowo za specjalistyczną opiekę ambulatoryjną i leczenie szpitalne. Co więcej, w większości przypadków trzeba również zapłacić z własnych pieniędzy za leki i środki opatrunkowe.

Posiadanie wyłącznie karty EKUZ nie zapewnia darmowego transportu powrotnego do kraju ani też ratownictwa górskiego. Trzeba przy tym pamiętać, że są to wydatki opiewające na bardzo wysokie kwoty. Nie można także korzystać z darmowej pomocy w prywatnych placówkach medycznych. Do dyspozycji są wyłącznie placówki publicznej służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z zagranicznym odpowiednikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ich liczba jest oczywiście bardzo ograniczona i często jest tak, że w razie nagłego wypadku czy choroby nie jest możliwe dotarcie do konkretnej placówki. Jeżeli planujesz wyjazd do Chorwacji, zdecyduj się na sprawdzone ubezpieczenie turystyczne w wakacyjnapolisa.pl.

Posiadanie samej karty EKUZ nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z całą pewnością nie należy polegać wyłącznie na niej, ale mieć także ze sobą prywatne ubezpieczenie turystyczne. Do zakupu indywidualnej polisy zachęcają nawet Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To właśnie ona chroni turystę przed niespodziewanymi wydatkami, które za granicą zwykle opiewają na ogromne kwoty. Posiadając prywatne ubezpieczenie zdrowotne, można spać spokojnie i w razie zajścia takiej potrzeby mieć gdzie szukać pomocy oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Trzeba pamiętać o tym, że może dojść każdego dnia do zatrucia pokarmowego, wystąpienia silnej reakcji alergicznej czy bólu zęba oraz do kradzieży czy też do wypadku w podróży. Polisa turystyczna zapewnia uzyskanie natychmiastowej pomocy i to bez konieczności obciążania budżetu. Zapewnia ona nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ale również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę bagażu i sprzętu sportowego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz usługi assistance.

Przewaga polisy turystycznej nad kartą EKUZ

Dysponując jedynie kartą EKUZ, można korzystać z zagranicznej opieki medycznej wyłącznie w ograniczonym zakresie. Trzeba liczyć się z koniecznością pokrycia części czy nawet całości kosztów leczenia oraz z dostępem wyłącznie do placówek medycznych mających podpisaną umowę z zagranicznym odpowiednikiem polskiego NFZ. Niedostępne są również dodatkowe świadczenia typu usługi Assistance czy transport medyczny do kraju.

Wszystkie te niedogodności rozwiązuje wykupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego. Indywidualna polisa zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową. Pokryte są nie tylko koszty leczenia za granicą, ale także koszty wizyt ambulatoryjnych, zabiegów i operacji, pobytu w szpitalu, zakupu leków i środków rehabilitacyjnych oraz transportu medycznego/zwłok. Można nawet liczyć na uzyskanie odszkodowania za podniesiony uszczerbek na zdrowiu od towarzystwa ubezpieczeniowego, poszerzając polisę o opcję następstw nieszczęśliwych wypadków. W celu zapewnienia sobie jak najlepszej ochrony podczas pobytu w Chorwacji, warto posiadać zarówno kartę EKUZ, jak i polisę turystyczną.