tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 5 października 2017
  • 6 listopada 2017

Tyszanie mogą zgłosić się do projektu „Własna firma - nowe możliwości”

Za nami:

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo w wieku 30+? Mieszkasz na terenach rewitalizowanych miasta Tychy? Zapraszamy do udziału w projekcie „Własna firma - nowe możliwości”!

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozpoczęła realizację projektu „Własna firma - nowe możliwości”. Projekt kierowany jest do 18 osób niepracujących w wieku 30+, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy, tj. Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety w wieku 30+ lub mężczyźni: w wieku 50+ / długotrwale bezrobotni w wieku 30+ / z niepełnosprawnością w wieku 30+ / o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) w wieku 30+.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy, tj. 18 osób wybranych do projektu (w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn) otrzymają:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w podziale na grupy zaawansowania),
  • bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości do 24.114,48 zł brutto / osobę,
  • dalsze wsparcie finansowe w formie dotacji przez pierwsze 6 do 12 miesięcy działalności w wysokości 1650,00 zł / miesiąc,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu działalności gospodarczej.


Rekrutacja do projektu potrwa do 10 listopada. Projekt „Własna firma - nowe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.