tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 12 października 2017

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Każdy człowiek udając się do lekarza pragnie uzyskać fachową pomoc dotyczącą przypadłości, na którą cierpi. W związku z tym oddaje się pod opiekę medyka, który stawia diagnozę, a następnie podejmuje decyzję dotyczącą sposobu leczenia. Niestety, czasami zdarza się tak, że kuracja okazuje się błędna, co więcej, pociąga za sobą negatywne skutki. Czy w takim przypadku można liczyć na odszkodowanie i w jaki sposób można je odzyskać?

Awterweb


Czym jest błąd medyczny?
Pod pojęciem błędu medycznego należy rozumieć nienależyte działanie lub zaniechanie podmiotu leczniczego, a więc lekarza, stomatologa, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby, która wykonuje zawód medyczny, skutkiem którego jest szkoda osobowa powstała u pacjenta. Może to być uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. Zgodnie z doktryną prawa cywilnego oraz linią orzeczniczą, pomiędzy winą oraz szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Mówiąc najprościej, oznacza to, że powstała szkoda musi być efektem winy jakiegoś podmiotu. To właśnie po jego stronie leży odpowiedzialność i konieczność naprawienia szkody.

Na czym konkretnie może polegać błąd medyczny?

Pojęcie błędu medycznego jest niezwykle szerokie. Otóż może ono przybierać rozmaite postacie. Mianowicie, można wśród nich wyróżnić na przykład: pomylenie zakresu zabiegu medycznego, niewłaściwą opiekę, niezdiagnozowanie poważnej choroby lub schorzenia, odmowę udzielenia świadczenia medycznego, zakażenie szpitalne, podanie niewłaściwych lekarstw. Oczywiście, każdy z tych przypadków skutkuje innego typu szkodą. Najpoważniejszą jest zawsze śmierć, jednakże nawet zakażenie poważną chorobą bądź niewłaściwie przeprowadzony zabieg operacyjny mogą znacząco obniżyć komfort życia pacjenta.

Jakie świadczenia może uzyskać poszkodowany?

Najpopularniejszym świadczeniem, którego domagają się ofiary błędów medycznych, jest odszkodowanie. Zdaniem eksperta z kancelarii CODEX: https://codex.org.pl/ - pacjent powinien zachować całą dokumentację medyczną, która będzie stanowić silny dowód na okoliczność wykazania pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego. Niestety, trudno jest tutaj wskazać konkretną kwotę, bowiem nie da się precyzyjnie wycenić uszczerbku na zdrowiu. Podobnym świadczeniem jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ponadto, możliwe jest również uzyskanie renty, a także zwrotu kosztów leczenia skutków błędu.

Swoje roszczenie należy skierować do placówki medycznej, w której doszło do zdarzenia. Warto to zrobić za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej, wówczas sprawą zajmą się doświadczeni prawnicy. Jeżeli placówka nie uzna roszczenia, sprawa trafi na drogę sądową, czego nie należy się obawiać. Sądy coraz częściej bowiem zasądzają wysokie kwoty na rzecz pacjentów.

W przypadku błędu medycznego warto jest być świadomym swoich praw. Każdej ofierze przysługuje bowiem szereg roszczeń, z których można skorzystać. Co prawda żadne z nich nie wróci pełni zdrowia, jednak może stanowić rekompensatę za doznany uszczerbek.

Artykuł dodany w ramach abonamentu.

REKLAMA